© TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
Địa chỉ: 1475 (số cũ 400) Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đối diện nhà thờ Phúc Hải)
Điện thoại: 613772668 - Fax: 1